HePa Consulting, s.r.o.

Krátka 572/2

971 01 Bojnice

 

Tel.: 0917831923

Web: www.janaplevkova.sk

E-mail: kouc@janaplevkova.sk

 

IČO: 47474521

DIČ: 2023886403

IČ DPH: SK2023886403

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 29145/R